epidair.com

Preparaty do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych: Wskazówki i zastosowanie


Artykuł dodany prze Michał · 29-11-22 · Produkty

Jednym z problemów placówek medycznych są zakażenia szpitalne. Do zakażenia może dojść podczas zabiegów medycznych. W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń szpitalnych stosuje się nowoczesne preparaty do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych na bazie chloru, nadtlenku wodoru, alkoholi, aldehydów i innych środków dezynfekujących.

Aktywne stosowanie środków do dezynfekcji narzędzi medycznych i sprzętu zmniejsza ryzyko zakażenia niemal do zera. Jednak samo pojęcie „dezynfekcja” jest nieco szersze niż lista środków dezynfekujących i sposobów ich stosowania. Wszystkie instrumenty medyczne, sprzęt, powierzchnie i przedmioty, z którymi miał kontakt pacjent, poddawane są dezynfekcji chemicznej lub innej metodzie dezynfekcji. Dezynfekcja narzędzi chirurgicznych, a następnie sterylizacja ich jest obowiązkowa.

Rodzaje preparatów do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych 

Środki dezynfekujące mają kilka kryteriów podziału na grupy. Podstawowym podziałem jest ze względu na rodzaj problemu. Mogą być występować w postaci płynów, zawiesin, granulek czy żeli. 

Drugim kryterium jest substancja aktywna, która jest bazą środków dezynfekujących:

 • Alkohol. To najpopularniejsze płyny do dezynfekcji. 
  Chlor. Takie związki mają szerokie działanie dezynfekujące. Podczas używania należy pamiętać, że mogą one odbarwić tkaniny i spowodować korozję metalowych powierzchni.
 • Aldehydy. Mają szerokie spektrum działania, negatywnie wpływają nawet na zarodniki grzybów. Z łatwością przenikają do miejsc gromadzenia się drobnoustrojów i nie powodują korozji metali.
 • Nadtlenek wodoru. Nie mają charakterystycznego zapachu, są mało toksyczne i uważane są za jedne z najbezpieczniejszych dla środowiska. Możliwe jest odkażanie odpornych na korozję powierzchni metalowych, szklanych i plastikowych.
 • Aminy trzeciorzędowe. Charakteryzują się niską toksycznością i dobrymi właściwościami czyszczącymi. Są także skuteczne w walce ze szczepami drobnoustrojów.
 • Aminy czwartorzędowe. Niska toksyczność, skuteczny wobec patogennych szczepów mikroorganizmów. Służy do dezynfekcji sprzętu i powierzchni.
 • Związki organiczne. Stosowane są głównie do dezynfekcji systemów do hemodializy.
  Guanidyny. Nietoksyczność pozwala na stosowanie ich w przemyśle spożywczym. Po nałożeniu na przedmioty tworzą odporną warstwę.
 • Połączone środki dezynfekujące. Składają się z kilku aktywnych składników wymienionych powyżej i tłumią szeroką gamę drobnoustrojów i bakterii.
Preparaty do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych

Proces dezynfekcji narzędzi chirurgicznych

Złożony proces czyszczenia narzędzi chirurgicznych tradycyjnie dzieli się na trzy etapy:

 • dezynfekcja,
 • czyszczenie przed sterylizacją,
 • sterylizacja. 

Bezpośrednio po użyciu instrumenty są dezynfekowane, co ma na celu zapobieganie zakażeniom personelu medycznego i pacjentów.

Podczas mechanicznego, ręcznego mycia narzędzi chirurgicznych zaleca się przestrzeganie następujących zasad:

 • Wszystkie procedury dezynfekcji i leczenia są przeprowadzane przez personel medyczny w rękawiczkach o odpowiedniej grubości, fartuchach, maskach, nieprzemakalnych fartuchach, okularach.
 • Przygotowując roztwory, należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi stężenia, temperatury i czasu ekspozycji.
  W przypadku stosowania produktów sypkich w roztworze roboczym należy monitorować ich całkowite rozpuszczenie.
 • Do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych nie należy stosować szczotek metalowych, gruboziarnistych materiałów ściernych, nadmiernego nacisku.
 • Po ręcznym czyszczeniu dezynfekującym narzędzia chirurgiczne są myte bieżącą wodą destylowaną przez 3 do 10 minut, która usuwa pozostałości zanieczyszczeń. 

Mycie zmechanizowane odbywa się w specjalistycznych myjniach, w których do maksimum zapewniona jest standaryzacja procesów czyszczenia i dezynfekcji. Podczas obróbki mechanicznej stosuje się termiczne i chemiczno-termiczne metody dezynfekcji. 

 


Szeroki wybór produktów do dezynfekcji pomieszczeń. Koncentraty, żele, środki alkoholowe, chlorowe, bezchlorowe. · © 2023, epidair.com